خانه » اگزوز » ماشین خم لوله اگزوز
ماشین خم لوله اگزوز
ماشین خم لوله اگزوز

ماشین خم لوله اگزوز

ماشین خم لوله اگزوز

ساخته شده توسط: کارگاه صنعتی رایان صنعت قم (آقای معصومی)

ماشین خم لوله اگزوز می تواند کلیه لوله های اگزوز را در زوایای مختلف خم کند.

لازم به توضیح است برای هر لوله می بایست قالب مناسب بسته شود.

ماشین خم لوله اگزوز می تواند برنامه خم پشت هم را داشته باشد و با قرار دادن قرار های گوناگون خم با زوایای مختلف را انجام داد.

ماشین خم لوله اگزوز بصورت هیدرولیکی مکانیکی می باشد و سیستم مستقل از باد است و فقط نیازمند برق برای کار است.

 

تصویر ماشین خم لوله اگزوز در زیر آمده است.

ماشین خم لوله اگزوز

ماشین خم لوله اگزوز


bigtheme