خانه » اگزوز » ماشین فلنچ کن منبع اگزوز
ماشین فلنچ کن منبع اگزوز
ماشین فلنچ کن منبع اگزوز

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز

ساخته شده توسط: کارگاه صنعتی رایان صنعت قم (آقای معصومی)

طراحی شده توسط: محمد معمارباشی

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز بعد از ماشین بدنه ساز اگزوز سواری قرار میگیرد.

این ماشین می تواند در یک شیفت کاری ۱۰۰۰ منبع اگزوز را لب برگردان کند، افت سرعت این ماشین بدلیل این است که کلیه اقدامات و عملکرد این ماشین بصورت هیدرو لیک می باشد.

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز بصورت دروازی ای طراحی گردیده تا بتواند بعد از ماشین بدنه ساز اگزوز سواری نصب گردد بدلیل سرعت کم این ماشین می بایست درصورتی که تولید حداکثری از ماشین بدنه ساز اگزوز سواری گرفته شود ۲ عدد از ماشین فلنچ کن منبع اگزوز تهیه و نصب گردد.

تصویر ماشین فلنچ کن منبع اگزوز:

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز

ماشین فلنچ کن منبع اگزوز


bigtheme