خانه » آموزش » محاسبه موتور سیستم هیدرولیک
موتور سیستم هیدرولیک
موتور سیستم هیدرولیک

محاسبه موتور سیستم هیدرولیک

چگونه موتور سیستم هیدرولیک را محاسبه کنیم ؟

 فشار سیستم (bar) * لیتراژ مصرفی (lit/min) * 0.002 = توان مصرفی (kw)

 HP * 0.75 = KW

 جدول موتور های سه فاز متداول

توان

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

KW

۰٫۷۵

۱٫۱

۱٫۵

۲٫۲

۳

۴

۵٫۵

۷٫۵

۱۱

۱۵

۱۸

۲۲

۳۰

HP

۱

۱٫۵

۲

۳

۴

۵٫۵

۷٫۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۴۰

[widget id=”wpdm_catpacks_widget-3″]


bigtheme