خانه » آموزش » طراحی » محاسبه پمپ، موتور و توان جک هیدرولیک

محاسبه پمپ، موتور و توان جک هیدرولیک

محاسبه پمپ، موتور و توان جک هیدرولیک

"قطر سیلند
cm"
"نیروی سر جک
kgf"
"فشار سیستم
bar"
102000063.694267515924
"قطر سیلند
cm"
"سرعت پیشروی
cm/sec"
"لیتراژ پمپ (دبی)
lit/min"
101047
"فشار سیستم
bar"
"لیتراژ پمپ (دبی)
lit/min"
"توان مصرفی موتور
kw"
63.694267515924475.9872611464969


bigtheme