خانه » اگزوز » انواع اگزوز سواری

انواع اگزوز سواری

اگزوز EF7

اگزوز EF7 به همراه قطعات: انباره انتهایی EF7: لوله میانی EF7: انباره میانی EF7: نصب به موتور EF7: منبع: https://goo.gl/LuR07a

ادامه مطلب »

اگزوز پراید

اگزوز پراید و انباره های آن: کاتالیزور میانی پراید: لوله سه خم نصب به موتور پراید: انباره انتهایی پراید: منبع: https://goo.gl/LuR07a

ادامه مطلب »

اگزوز آر دی

اگزوز آر دی و قطعات آن: لوله انتهای آر دی: لوله اتصال به موتور آر دی: انباره میانی آر دی: منبع: https://goo.gl/LuR07a

ادامه مطلب »

اگزوز زانتیا

اگزوز و انباره های زانتیا: انباره میانی زانتیا: انباره نصب به موتور زانتیا: انباره انتهای زانتیا: منبع: https://goo.gl/LuR07a

ادامه مطلب »

اگزوز پژو ۴۰۵

  انباره های مختلف پژو ۴۰۵: انباره انتهایی: انباره وسط پژو ۴۰۵: کاتالیزور و نصب به موتور:   منبع: https://goo.gl/lGY3AD  

ادامه مطلب »
bigtheme